VILKÅR

Korrektur
Det er kundens ansvar at kontrollere teksten, før produktionen starter. Efter teksten er godkendt af kunden, er BY INVITATION ONLY ikke ansvarlig for eventuelle fejl i teksten. Designelementer sendes ikke til tryk, førend de er godkendt af kunden.
Såfremt kunden ønsker ændringer, efter produktionen er startet, er dette stadig muligt. I sådanne tilfælde dækkes meromkostningerne af kunden.

Afbestillinger
Bestillinger kan annulleres uden omkostning, såfremt designprocessen endnu ikke er startet. Såfremt kunden ønsker at annullere sin bestilling efter produktionsstart, vil kunden blive faktureret med et minimumsbeløb på 1.000,-. Hvis dette er tilfældet, skal BY INVITATION ONLY kunne dokumentere at designprocessen er igangsat.

Betaling
Den samlede faktura deles op i to:
Så snart designet er godkendt og gået i trykken sendes første faktura. Sidste del af fakturaen vedrørende tryk modtages af kunden, så snart de resterende elementer er trykt op og leveret.

Brug
Alle filer og informationer som sendes via mail fra BY INVITATION ONLY er fortrolige og det er under ingen omstændigheder tilladt at videregive eller bruge det til andre formål end aftalt.